RANKING 2017
KLUB DOBERMANA PINCZERA - SYSTEM RANKINGOWY